de genade van een krimpende geest

'Verstaanbaar, helemaal in de roos, bij tijden nuchter, wonderschoon en heel eigen.' Maaike Meijer op de achterflap

'...wat goed is moat sinjalearre wurde...' Jelma Knol in Ensafh, hier een vertaling

'Twatalich pronkje.' Cornelis van der Wal in het Friesch Dagblad, hier een vertaling

'De genade van een krimpende geest hoort eigenlijk in elke literaire boekenkast thuis...'
Joop van der Heide in Van Wad tot Stad

...'uitzonderlijk mooie landschapsfoto's...' Fotomagazine Digifoto pro

Geluidsfragmenten en printscreens en het
Perbericht van de uitgever (opent als PDF)

'Ferstiest de keunst om ticht by dysels en by de realiteit te bliuwen. Do kinst it suver hast achteleas notearje, mar it is wol rekke! Ik fûn de minibiografy fan dyn mem it moaiste fers.' Privécorrespondentie met Redbad Veenbaas.

Prijs Euro 22,50


Valid XHTML 1.0 Strict